Beijing Film Festival is one of the largest international cultural events in China...

Past star support groups in the past 12th session on December 31st, 2022:
Famous performing artists Tao Yuling, Xie Fang , Zhang Mu, famous directors Zhai Junjie , Huang Jianzhong , Jiang Ping, Kang Honglei, well-known actors Zhang Guoli , Xu Fan , Ge You , Tang Guoqiang , Jing Tian , ​​Dong Xuan, Zhu Shimao , Chen Jianbin , Pan Yueming , Wu Gang , Yang Lan , Tranquility , Feng Yuanzheng , Zhang Fengyi , Huang Yi, Zheng Hao, Niu Li , Zhou Dongyu, Li Yifeng, Wu Ruofu , Wu Jun, Zhang Guangbei , Chen Yiru , Wang Siyi , Zheng Shuang, Su Li, Fang Xiaoli , Wang Jia, Lin Yongjian, Wang Zhifei, Pan Binlong , Zhang Shan, Zhai Xiaoxing, Shao Xingying, Xu Ning , Hao Yi Equality helps the new film forces.

 
 

Top 10 Chinese Film Festival

Beijing Film Festival is an excellent platform for the exchange of experience between Chinese and foreign directors, sets new trends and trends in the film industry in China, and is a place for discovering and developing new talents. As part of the festival, more than 250 local and international projects are shown in 20 cinemas in Beijing, lectures, concerts and other events are held.

 
 
 
 

Beijing Film Festival Awards & Prizes

Awards & Prizes

Best International Narrative Short

Best Feature Film

Best Narrative Short

Best Documentary Short

Best Animated Short

Best Experimental Short

Best Covid 19 Film

Best Student Short Film

Best Music Video

Best Actor in Short

Best Actress in Short

Best Directing in Short

Best Script in Short

Best Unproduced Script in Short

Best Asian Feature Film

Best Asian Documentary

Best International Feature Film

Best Human Right's Film

Best Directing in Feature Film

Best Actor in Feature Film

Best Actress in Feature Film

Best Long Feature Script

Best Unproduced Long Feature Script

Best Female Director

Best Social Justice Film

Best Environmentalist Film

Best Women's issue Film

Best Culinary Film

Best First Time Filmmaker

Best Horror

Best Comedy

Best Animation

Best Screenplay

Best Student Film

Best Television Film

Best Interactive Film

 

SUBMISSION